RODO – Obowiązek informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest:

UTECH HYDRAULIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Olszewskiego, 19A, 25-663, Kielce, NIP: 6572620072, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

 • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.

Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

 


W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:

ul. Olszewskiego 19A, 25-663 Kielce, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

RODO – polityka prywatności serwera

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla UTECH HYDRAULIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna.

Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.utech-hydraulic.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.

UTECH HYDRAULIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.utech-hydraulic.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.utech-hydraulic.pl oraz korespondencji e-mailowej jest:

UTECH HYDRAULIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.Olszewskiego 19A, 25-663 Kielce, NIP 6572620072, (dalej jako„Administrator”).

I.  Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu www.utech-hydraulic.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie  treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 4. Administrator wykorzystuje narzędzia szyfrujące i uwierzytelniające celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w zabezpieczonych sieciach i dostępne są wyłącznie dla osób uprawionych.

II. Pliki „cookies”

 1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Administrator Serwisu informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.

III. Zmiany Polityki prywatności

     W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobi ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe

     W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:

     UTECH HYDRAULIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Olszewskiego 19A,  25-663 Kielce,

     z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

     mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

     Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem:

     ul. Olszewskiego 19A,  25-663 Kielce.

Polityka jakości

Polityka Jakości jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania firmy Utech Hydraulic  Sp. z o.o. Ustanowione cele i realizacja coraz bardziej ambitnych  zadań dają gwarancję, że oferowane towary i  usługi zawsze będą spełniały wymagania Klienta. Zaufanie Klientów osiągane jest poprzez zapewnienie wysokiej jakości towarów i usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby. Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez wdrożenie i utrzymanie w firmie Systemu Zarządzania Jakością, opartego na wymaganiach Normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie  wprowadzania do obrotu produktów i elementów, świadczonych usług oraz produkcji elementów technologią skrawania. Zarząd i Kierownictwo firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

      Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje umiejętności oraz nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, a tym samym utrzymanie i rozwijanie pozycji firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Każdy pracownik Utech Hydraulic Sp. z o.o. jest świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu Klienta, a polityka jakości jest mu znana i zrozumiała.

Główne kierunki działania w celu realizacji polityki jakości to:

 • ciągły rozwój umiejętności i wiedzy naszych pracowników,
 • pogłębianie udziału pracowników w rozwoju, decyzjach rozwojowych podejmowanych przez firmę,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności działania systemu Zarządzania Jakością ,
 • doskonalenie kontroli jakości,
 • rozwój naszych usług z zachowaniem stosowania produktów i materiałów od producentów posiadających system jakości ISO.
 • kształtowanie wśród pracowników przekonania o ważności Systemu Zarządzania Jakością oraz o tym, że  każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy,
 • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i wysokiej jakości pracy na każdym stanowisku pracy,
 • świadome przestrzeganie zasad ustanowionego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością na każdym stanowisku,
 • ciągłe zaangażowanie kierownictwa i pracowników firmy w doskonalenie organizacji pracy.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację Polityki Jakości. Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd Spółki.

 

 

Utech Hydraulic Kielce

ul. Karola Olszewskiego 19A
25-663 Kielce

Pn. – Pt.: 08:00-16:00

tel. +48 41 345 32 56
tel.k. +48 602 770 714

kielce@utech-hydraulic.pl

Utech Hydraulic Radom

ul. Kielecka 106
26-600 Radom

Pn. – Pt.: 08:00-16:00

tel. / fax. +48 48 331 40 53
tel. k. +48 795 145 222

radom@utech-hydraulic.pl

Utech Holding

Utech Uszczelnienia

Utech Serwis

Utech Technics

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.