Polityka Jakości jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania firmy Utech Hydraulic  Sp. z o.o. Ustanowione cele i realizacja coraz bardziej ambitnych  zadań dają gwarancję, że oferowane towary i  usługi zawsze będą spełniały wymagania Klienta. Zaufanie Klientów osiągane jest poprzez zapewnienie wysokiej jakości towarów i usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby. Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez wdrożenie i utrzymanie w firmie Systemu Zarządzania Jakością, opartego na wymaganiach Normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie  wprowadzania do obrotu produktów i elementów, świadczonych usług oraz produkcji elementów technologią skrawania. Zarząd i Kierownictwo firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

      Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje umiejętności oraz nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, a tym samym utrzymanie i rozwijanie pozycji firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Każdy pracownik Utech Hydraulic Sp. z o.o. jest świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu Klienta, a polityka jakości jest mu znana i zrozumiała.

Główne kierunki działania w celu realizacji polityki jakości to:

  • ciągły rozwój umiejętności i wiedzy naszych pracowników,
  • pogłębianie udziału pracowników w rozwoju, decyzjach rozwojowych podejmowanych przez firmę,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności działania systemu Zarządzania Jakością ,
  • doskonalenie kontroli jakości,
  • rozwój naszych usług z zachowaniem stosowania produktów i materiałów od producentów posiadających system jakości ISO.
  • kształtowanie wśród pracowników przekonania o ważności Systemu Zarządzania Jakością oraz o tym, że  każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy,
  • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i wysokiej jakości pracy na każdym stanowisku pracy,
  • świadome przestrzeganie zasad ustanowionego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością na każdym stanowisku,
  • ciągłe zaangażowanie kierownictwa i pracowników firmy w doskonalenie organizacji pracy.

       Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację Polityki Jakości. Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd Spółki.